Buradasınız

Sakarya İhtisas Vergi Dairesi Açıldı

Sakarya İhtisas Vergi Dairesi Açıldı

Gelir İdaresi Başkanlığının 21.03.2019 tarih ve 51322666-601.01-E.44376 sayılı yazısı ile Katma Değer Vergisi iadelerinin etkinleştirilmesi ve hızlandırılması, iade süreçlerinin standartlaştırılması, kayıt dışı mükellef sayısının azaltılması, mükelleflerin gönüllü uyum düzeyinin arttırılması ve katma değer vergisi iadesi konusunda uzmanlaşmış personel ile mükelleflere daha kaliteli hizmet verilmesi amacıyla katma değer vergisi iade tutarları belirlenecek limitin üzerinde kalan mükelleflerin katma değer vergisi ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak üzere Başkanlık Makamının 07.03.2017 tarihli Onayı ile kurulması uygun görülen "Sakarya İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü" 01.05.2019 tarihinde itibaren Yenigün Mah. Yeni Cami Sok. No: 16 Adapazarı/Sakarya adresinde faaliyete başlayacak olup,

KDV yönünden Sakarya İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğüne bağlanacak mükelleflere gerekli bilgiler gelir/kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi tarafından yazılı olarak bildirilecektir.

Standart iade talep dilekçelerinin, Nisan/2019 öncesine ait iadeler için KDV beyannamesinin verildiği gelir/kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine, Nisan/2019 dönemi ve sonrası KDV beyannamelerine ilişkin iadeler için ise KDV yönünden bağlı olduğu Sakarya İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğüne verilecektir.

Devredilecek mükelleflerin, faaliyete geçiş tarihinden önceki dönemlere ait KDV iadeleri dahil tüm iş ve işlemleri gelir/kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesi tarafından yerine getirilecektir.

Devir tarihinden itibaren mükelleflerce; gelir/kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesi adının yer aldığı basılı belgeleri kullanabileceklerdir.