Buradasınız

Bilgi Edinme

Bilgi Edinme

SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME BİRİMİ


Amaç:

4982 Sayılı "Bilgi Edinme Hakkı Hanunu"nun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Bilgi Edinme Hakkı:

Herkes,4982 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmenliğinde belirlenen esas ve usuller çerçevesinde bilgi edinme hakkına sahiptir.


İlgili Mevzuat :


Bilgi ve Belgeye Ulaşım Ücretleri:


Başvuru Usulleri:

Gerçek kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu;
  • Başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini içeren dilekçeyle yapılır.
Tüzel kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu;
  • Tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçeyle yapılır.

Elektronik Başvuru Formu:


Posta ya da Bizzat Yapılacak Başvurular ile Faks Yoluyla Yapılacak Olan Başvurular

Tüzel Kişiler için; Ünvanı, Yetki Belgesi,Yetkili adı Soyadı, Adresi ve Telefon Numarası bulunması gerekmektedir. Gerçek Kişi Başvuruları için; Başvuranın Adı-Soyadı, T.C.Kimlik Numarası, Adresi, Telefon Numarası ve İmza bulunması gereklidir.">Ancak başvurunun elektronik posta ve faks yoluyla yapılması halinde, başvuru yapacak gerçek ve tüzel kişilerin EK-1 ve EK-2'de yer alan formları doldurmaları zorunludur.

Adres:Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı
  İnsan Kaynakları Müdürlüğü
  İstiklal Mah. Kirişhane Cad. No:49
  Serdivan / SAKARYA
Telefon:0(264) 777 00 29
Faks:0(264) 777 00 26
  bilgiedinme@sakaryavdb.gov.tr
Undefined